Nyheter

År 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Det är Coompanion Göteborgsregionens vision.
 

GR Skola Arbetsliv har genom projektet Framtidsrustade ungdomar upprättat en kontakt mellan Brunnsboskolan och två företag I Göteborgsregionen– Göteborgs Hamn och SSP som fungerar som fadderföretag åt varsin klass på Brunnsboskolan.

Framtiden är redan här. Robotar och maskiner tar allt större plats på arbetsplatser, vilket medför att vissa jobb försvinner samtidigt som nya tillkommer. Vilka branscher och yrken kommer
de närmsta åren att stå inför stora rekryteringsbehov?