Formulär

Här kan du lämna en ansökan

Juryn bedömer följande:

  • Hur stor andel av eleverna som på något sätt samverkar med näringslivet. 
  • Hur väl skolledning, studie- & yrkesvägledare och lärarlag samt övrig skolpersonal arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar inom SSA arbetet
  • Skolans gemensamma strategi och utveckling av samverkan skola arbetsliv.
  • Skolans samarbete med näringsliv/arbetsliv och resultatet av det.
  • Långsiktiga åtgärder för att förbättra samverkan mellan skola arbetsliv.
Det kan röra sig om prao/APL, studiebesök, föreläsningar etc.