Anta utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017

tis, 05/02/2017 - 11:15 -- Redaktör

Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång. Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Syftet med Utmärkelsen är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.
 
Skolor, företag och yrkeslärare ansöker genom att beskriva arbetet med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Deadline för ansökan är den 31 augusti 2017. Prisutdelningen äger sedan rum i anslutning till Gymnasiedagarna den 11 oktober.

Ansök här:
 
Utmärkelsen skola
 
Utmärkelsen företag
 
Utmärkelsen årets yrkeslärare
 
Kontakt: angela.lindqvist@grkom.se