Dialogkonferens om hur stadsutveckling kan bidra till samverkan mellan skola och arbetsliv

ons, 02/08/2017 - 11:05 -- Redaktör

Den ökande befolkningen i Göteborgsregion kräver fler bostäder, arbetsplatser, transporter och ökad service. En attraktiv stad attraherar till företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen.

Hur kan vi tillsammans samverka för att ge våra ungdomar de bästa chanserna på en arbetsmarknad som efterfrågar kompetens? Vilka arbetsmöjligheter skapar stadsutvecklingen i regionen? Och hur kan skolan bidra till och dra nytta av den stora utvecklingen som sker i samhället idag?

Den 23 mars bjuder GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan in till dialogkonferens. Inspireras av talare som Johan Trouvé och Charlotta Mellander samt få en inblick i hur skolorna i Varberg har utvecklat sitt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv genom den stadsutveckling som sker i staden.

Lyssna även till branschens röster om de framtidsjobb som uppstår i och med att staden växer och samtala med annan skolpersonal och med branschen genom Open Space.

Därtill presenteras resultatet av det studiebesöksprojekt som pågått under hösten 2016. Lyssna till elev- och lärarröster och ta del av deras lärdomar från besöken.

Mer information finns i bifogad fil.

Anmälan görs här.

Kontakt: johanna.redelius@grkom.se