Frukostmöte – Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri?

tors, 05/11/2017 - 08:59 -- Redaktör

Idag anordnar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte kring hur vi tillsammans kan möta kompetensbehovet inom teknik och industri. Frukostmötet arrangeras inom ramen för det ESF-finansierade projektet College Väst, tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen, i det delprojektet som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege.
 
Frukostmötet riktar sig främst till studie- och yrkesvägledare som på plats får lyssna till Skolverket som informerar om sina satsningar kopplat till teknikutbildningar och kompetensutveckling. De får ta del av arbetslivet och Arbetsförmedlingens tankar kring vilka kompetenser som efterfrågas och hur samverkan kan främja matchningen mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov. Dessutom finns elever ifrån Teknikcollegecertifierade skolor på plats som berättar om sina goda erfarenheter av samverkan.
 
Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se

College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.