Frukostmöte: Hur kan vi motverka utanförskap genom samverkan mellan skola och arbetsliv?   

tors, 01/26/2017 - 07:19 -- Redaktör

Vilka faktorer är framgångsrika i arbetet med att förhindra studieavbrott? Och hur kan skolan samverka med arbetslivet för att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier?

Den 22 februari arrangeras årets första frukostmöte med GR Skola Arbetsliv. Här berättar Lisa Sipari, projektledare för PlugInnovation – ett nationellt kunskapsgenererande nav för frågan om studieavbrott, om hur bland annat ett holistiskt synsätt, individanpassade och flexibla lösningar samt en god samverkan med arbetsmarknaden och andra nyckelaktörer har visat sig fungera i arbetet med att få elever att stanna kvar i skolan.

Lyssna även till representanter från GR Skola Arbetsliv och projektet Plug In 2.0 som berättar hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utanförskap och rusta våra ungdomar för framtiden.

Målgruppen är rektorer i gymnasieskolan och vuxenutbildning, skolledare, studie- och yrkesvägledare, personalchefer och arbetslivsrepresentanter.

Anmälan görs här.

Kontakt: johanna.redelius@grkom.se