Idag startar Teknikcamp 2017

fre, 06/16/2017 - 09:24 -- Redaktör

Idag inleds Teknikcamp 2017 med en gemensam kick-off på Visual Arena, Lindholmens Science Park i samarbete med The Game Incubator. Under fyra dagar får ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intresseområden. Dag ett är gemensam, resterande dagar är uppdelade i Kungsbacka och Göteborg.
 
Det är tredje året som Teknikcamp för tjejer anordnas i syftet att öka teknikintresset bland tjejer och på så vis bredda rekryteringen till teknikutbildningarna i Göteborgsregionen. Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege Göteborgsregionen och inom det ESF-finansierade projektet College Väst.
 
Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se

 

College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.