Teknikcollege Göteborgsregionen är återcertifierat

mån, 03/06/2017 - 09:31 -- Redaktör

Teknikcollege Göteborgsregionen har i samband med sitt 10–års jubileum fått godkänt på sin ansökan om återcertifiering. Detta innebär att regionen nu är återcertifierat inom Teknikcollege för ytterligare fem år.
 
Teknikcollege stärker kvaliteten på industrirelevanta utbildningar och skapar en plattform för samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv, lokalt, regionalt och nationellt. Med tio kvalitetskriterier som grund formar företag, utbildningsanordnare, kommuner och andra aktörer regionala strategier för ett gemensamt mål: industrins tillväxt och kompetensförsörjning.
 
Industrirådets granskningskommitté tillsammans med riksföreningen godkände Göteborgsregionens Teknikcollege med den övergripande bedömningen att samverkan är väl fungerande och att regionens arbete och de ingående utbildningsanordnarna uppfyller Teknikcolleges kvalitetskriterier.
 
I Teknikcollege Göteborgsregionen ingår följande skolor:
 
Alströmergymnasiet Alingsås
Lindholmens Tekniska gymnasium Göteborg
Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, Göteborg
SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg
Polhemsgymnsiet, Göteborg
Göteborgs Tekniska College, Göteborg
SKF Kompetenscentrum, Göteborg
YRGO, Göteborgs Stad Utbildning, Göteborg
Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka
Aranäsgymnasiet, Kungsbacka 
Yrkeshögskolan i Kungsbacka 
Mimers Hus Gymnasium, Kungälv
Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
 
Läs mer om Teknikcollege Göteborgsregionen här.
 
Kontakt: johanna.redelius@grkom.se