Utveckling av kommunal plan för studie- och yrkesvägledning i Lerum

ons, 12/14/2016 - 09:20 -- Redaktör

På uppdrag av Lerums kommun genomför GR Skola Arbetsliv en utvecklingsinsats av kommunens studie- och yrkesvägledning. Utgångspunkten är att ta fram nya riktlinjer för att på bästa sätt skapa en kommunal SYV-plan.

Insatsen påbörjas den 12 december med en workshop tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledare. Under våren fortsätter arbetet med såväl lärare, rektorer och verksamhetschefer som näringsliv och andra personer med kunskap inom området. Utvecklingsinsatsen är i första hand riktad till grundskolan.

Syftet med SYV-planen är att beskriva hur arbetet med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv ska integreras i undervisningen och kopplas till läroplanerna. Detta eftersom studie- och yrkesvägledning där tydligt beskrivs som hela skolans ansvar.

På varje grundskola i kommunen skapas lokala SYV-planer som redogör för vilka aktiviteter, tidsplaner och ansvar som gäller där. Dessa blir sedan en del av den övergripande planen för arbetet i Lerums kommun som ska vara klar under hösten 2017.
 
Kontakt: johanna.redelius@grkom.se