Praktikplatsen.se

Vad är praktikplatsen.se?

Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt arbetsmarknadspraktik. Verktyget kan bland annat användas till att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Målgrupper är skolpersonal, arbetsgivare samt elever/studenter. För varje målgrupp finns en särskild ingång i praktikplatsen.se.

 


 

Arbetsmiljö

 

Skolans ansvar

Lärare i praktiska ämnen ska ha kunskap om vilka risker minderårigas arbete med farliga ämnen, maskiner samt fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter kan innebära. En riskbedömning ska alltid göras för om eleverna är mogna för olika arbetsuppgifter.

Det är huvudmannen som ansvarar för olyckor som rör elever på arbetsplatser.

 

Arbetsplatsens ansvar

Varje elev ska tilldelas en handledare som tar hand om eleven ute på arbetsplatsen och ser till att alla rutiner kring praktiken fungerar som de ska. Det är arbetsplatsens ansvar att skydda minderåriga elever och se till att de får tillgång till rätt skyddsutrustning

 

Läs mer:

Arbetsmiljöverkets publikation Om minderårigas arbetsmiljö.

Teknikföretagens broschyrer Minderåriga på praktik och Regler för minderåriga i arbete.

   

 

 


Försäkringar

Varje kommun i Göteborgsregionen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom kommunens verksamhetsområde. Klicka på orterna nedan för att se hur det ser ut i just er kommun.