Vi samarbetar med

Kommuner vi samarbetar med

Vill du ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sin valkompetens och göra välgrundade val inför framtiden? Vill du motverka utanförskap och ungdomsarbetslöshet?

GR Skola Arbetsliv arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen genom samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi gör detta genom att erbjuda samordning, kompetensutveckling och processtöd till kommuner, skolor/utbildningar, organisationer och företag.

Vi samverkar med följande kommuner:

Företag vi samarbetar med

Idag har vi 5000 stora och små företag inom Göteborgsregionen i vår databas som vi kontinuerligt samarbetar med och som genom att exempelvis ta emot praktikanter ser samverkan mellan skola och arbetsliv som en del av sitt CSR-arbete.

Samarbetspartners

Vi har även några särskilt välutvecklade samarbeten med ett antal företag och organisationer i Göteborgsregionen. Detta samarbete gäller endast verksamheternas arbete med SSA och kan handla om alltifrån att ta emot praktikanter och studiebesök till att vara fadderföretag för en skolklass och arrangera branschträffar.

GR Skola Arbetsliv är en viktig del i uppbyggnaden av såväl Göteborgsregionens som hela Sveriges framtid. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi självförsörjande människor.

Vill du också bli partner till GR Skola Arbetsliv? Kontakta Johanna Redelius: johanna.redelius@grkom.se eller 0708-742268

Sakrådet

SAK-rådet är regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter och arbetar med att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsliv för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. Det var SAK-rådet som tog initiativet till Praktikplatsen och Utmärkelsen.